NEXTER
NEXTER

סוף לשביתה בפלאפון: יכירו בארגון

בתום כחודש של השבתות וסכסוך עבודה שנגרר גם לפסים אלימים בשבוע האחרון, מגיעה השביתה בפלאפון לסיומה, לאחר שהחברה הסכימה להכיר בנציגות העובדים שהוקמה בשיתוף עם ההסתדרות.בתום ספירת טופסי הצטרפות התברר כי מעל לשליש מעובדי החברה הצטרפו לארגון העובדים, הכמות הקבועה בחוק לצורך הקמת גוף כזה

גלובס | החדשות | פורסם 06/01/13 21:48