NEXTER
NEXTER

"אולי בבחירות הבאות אפליקציה תחזה את התוצאות"

שלושה שבועות לפני הבחירות לכנסת, סקרי הבחירות בשיאם. אך יש מי שמאמין שהגיע הזמן לשיטה חדשה, שתאפשר לכולנו להשתתף בסקרים האלו. שתי אפליקציות חוזות תוצאות שונות למדי. האם אחת מהן קרובה לאמת יותר ממכוני הסקרים?

יאיר מור | NEXTER | פורסם 24/02/15 17:43