NEXTER
NEXTER

במחילה, כולנו בובליל

רשת מצלמות מכסה כל פינה בלונדון והטכנולוגיה שאמורה להקל על החיים שלנו משרתת את אויבי הפרטיות. זה עולם אפל שם בחוץ

אברי רוזן-צבי | mako | פורסם 09/12/08 16:23