NEXTER
NEXTER

תמונה פלוס תמונה: גיבוי התמונות בגוגל עובר מ"פלוס" ל-Drive

כחלק מפיצול הרשת החבתית הכושלת שלה, העבירה גוגל את שירות גיבוי התמונות של המשתמשים מהאפליקציה השנואה ביותר שלה לאפליקציית שירות האחסון הפופולארית יותר

יאיר מור | NEXTER | פורסם 31/03/15 11:42