NEXTER
NEXTER

סערה בשוק הסלולר: עוברים לתמחור קבוע לשנה

גל חדש של הוזלות בסלולר מוותר על סיבוכים נוסח "הטבת הצטרפות" ומציג מחירים לטווח ארוך. לפניכם הטבלה המתעדכנת של NEXTER למחירי הסלולר בישראל בזמן אמת

יאיר מור | NEXTER | פורסם 04/12/13 11:03