NEXTER
NEXTER

"על חטא שחטאנו לפניך ברדיפת לייקים"

פסקי הלכה פארודיים, השמצות נגד רבנים ודיבור בשם האל על שמותיו המפורשים - כתבנו הדתי התיר לעצמו לגלוש עם העבריינים וצלל לדפי הפייסבוק של הכופרים שלא מבקשים סליחה על כלום אפילו ביום כיפור

יאיר מור | NEXTER | פורסם 21/09/15 18:46