NEXTER
NEXTER

הפגנה אינטרנטית קוראת לחברי הכנסת לעצור את דרישת תשלום האגרה

היזמים קוראים לגולשים להציף את חברי הכנסת בקריאות לביטול האגרה באמצעות עמודי הפייסבוק והמייל. בינתיים נראה שהקמפיין זוכה לתמיכה מתונה למדי

יאיר מור | NEXTER | פורסם 14/10/13 19:11