NEXTER
NEXTER

פייסבוק תסיר פרופילים שבשמם מופיע "מוות לערבים"

בעקבות פנייה של איגוד האינטרנט הישראלי לפייסבוק, החליטה הרשת החברתית לסייע בהסרת פרופילים שבשמם מופיעות המילים "מוות לערבים" או "מוות ליהודים". מנהלת המרכז לאינטרנט בטוח: "כאשר אנו מדווחים לפייסבוק הם משתדלים להגיב במהירות ובמלוא הרצינות"

מערכת NEXTER | NEXTER | פורסם 14/07/15 15:18