NEXTER
NEXTER

האם "חוק הפייסבוק" יעזור למחוק הסתה?

רון שפירא, נשיא המרכז האקדמי פרס: ישראל מתקרבת לאירופה, אבל ספק אם האכיפה תהיה יעילה אם לא יהיה שיתוף פעולה בינלאומי בנושא

הבוקר של קשת | פורסם 26/12/16 13:03