NEXTER
NEXTER

אתם באים? פייסבוק תחשוף אם ראיתם הזמנות לאירועים

החברה בוחנת אפשרות שמציגה מי מהגולשים שהוזמנו לאירוע דרך הרשת החברתית ראו את ההזמנה וצפו בפרטי האירוע, גם אם הם בחרו שלא להגיב

יאיר מור | NEXTER | פורסם 16/09/15 09:18