NEXTER
NEXTER

פייסבוק מבטלת את תיבת ה-Other

הרשת החברתית החלה להחליף את תיבת ה"אחרים" של שירות ההודעות שלה ב"בקשות התכתבות", שמאפשרות לקבל התראה על ההודעה הראשונה מכל משתמש זר ולאשר או לסנן. הסטוקרים והמשווקים ברשת כנראה יחפשו דרך אחרת

יאיר מור | NEXTER | פורסם 28/10/15 09:57