NEXTER
NEXTER

הפרסומת שנפסלה לשידור: צעירה מצלמת סלפי עירום

בריטניה אסרה על שידור פרסומת לאנטי-וירוס - בגלל שלכאורה היא מפעילה לחץ על קטינים להצטלם בעירום

יאיר מור | NEXTER | פורסם 13/04/17 12:41