NEXTER
NEXTER

הקוד לנייד של הילדים: ההורים צריכים לדעת מהו?

בחודש שעבר פנה שר החינוך בנט להורים והפציר בהם להשיג את הקוד הסודי של הסלולרי של ילדיהם כדי להיות נוכחים בחיים שלהם. אז היכן עובר הגבול בין השמירה על פרטיותם לבין הרצון והצורך לגונן עליהם מפני הסכנות הרבות שאורבות במכשיר?

יעל אודם | חדשות | פורסם 18/04/17 21:13