NEXTER
NEXTER

מומחים לאבטחת מידע: המאגר הביומטרי מיותר, מטעים את הציבור

התנועה לזכויות דיגיטליות פרסמה דוח לפיו הרשות לניהול המאגר הביומטרי סילפה נתונים, לא בדקה את נחיצות המאגר ולא בחנה ברצינות אלטרנטיבות מהעולם. תגובת הרשות: מדובר בגיבוב של שקרים, הטעיות והמצאות

ניב ליליאן | מגזין החיבור | החיבור | פורסם 15/06/15 11:28