NEXTER
NEXTER

סוני לגיימר שחשבונו נפרץ: אתה אשם, שלם על רכישות ההאקר

החברה חסמה את חשבונו של גיימר בגלל שאינו מסכים לשלם על רכישות שביצע האקר שפרץ אליו. "אמרו לי שזו אשמתי". החברה: אם הוא לא היה מתרשל באבטחת החשבון הוא לא היה נפרץ

יאיר מור | NEXTER | פורסם 05/04/15 15:09