NEXTER
NEXTER

קבעתם תור לתעודה ביומטרית? הפרטים שלכם נחשפו

הבטיחו לנו שהמאגר הביומטרי יהיה מוגן ושמור, ובינתיים נראה שזה קורה. אבל הדרך להנפקת התעודה עוברת בקביעת תור ללשכות רשות האוכלוסין - ושם התגלתה פירצה חמורה שמאפשרת להגיע למספר האשראי שלנו, לתמונות ולפרטים נוספים. משרד הפנים: התקלה זוהתה והשרת נסגר

רן בר-זיק | חי בלילה | פורסם 08/01/18 11:09