NEXTER
NEXTER

שילמו כופר כדי לרצות האקרים - והותקפו שוב

האקרים דרשו מחברה לשלם להם תמורת הפסקת מתקפה שהפילה את השירות שלה, אך לאחר ששילמה - ההתקפה לא הופסקה. עכשיו היא מאיימת שלא תשלם יותר כופר

יאיר מור | NEXTER | פורסם 08/11/15 15:55