NEXTER
NEXTER

כך ייראה העתיד של הקניות

מראה שצובעת את השיער, מקרר שמזמין לנו את האוכל באופן אוטומטי וסריקת רהיטים - המיזמים שמשנים את הצורה בה אנחנו קונים. האם בשנים הקרובות נסמוך יותר על הטכנולוגיה?

next | פורסם 27/11/18 12:59