NEXTER
NEXTER

מטריד: אפשר לראות אתכם דרך קירות

תוכנה חדשה משתמשת במה שיש לכולנו בבית כדי לרגל אחרינו - אבל לטענת היוצרים שלה, היא תשמש בעיקר לדברים טובים

יאיר מור | NEXTER | פורסם 13/06/18 12:25