NEXTER
NEXTER

השוטרים בסין יכולים לזהות כל אחד

משקפיים חכמים שחולקו לשוטרים במדינה מצלמים את האנשים שהם רואים ומצליבים את המידע מול מאגרי מבוקשים

דרור גלוברמן | next | פורסם 12/02/18 14:19