NEXTER
NEXTER

יוטיוב הסירה סרטונים, ובתגובה היוטיוברים יצאו במחאה

מסתבר שסרטוני קרבות רובוטים הם די פופולאריים ברחבי העולם, והסרטונים המתעדים רובוטים מכסחים זה את זה, עולים בתדירות גבוה. עד שיוטיוב הסירה יום אחד אלפי סרטוני קרבות מסוג זה, בטענה שמדובר בהתעללות בבעלי חיים. היוטיוברים החליטו שלא לשתוק, ויצאו במחאה

next | | פורסם 28/08/19 08:24