NEXTER
NEXTER

כך אפשר למנוע את "אסון צפית" הבא

בארה"ב מתריעים על הוריקנים שעות מראש, ובקנדה ואפילו בגאנה קיימות התרעות מדויקות על שיטפונות - אז למה בישראל עדיין אין מערכת כזאת?

יאיר מור | next | פורסם 17/05/18 13:35