NEXTER
NEXTER

שליש מהזוגות האמריקאים שהתחתנו בחמש השנים האחרונות הכירו ברשת

מחקר חדש מצא שרק 5% מהזוגות שהכירו ברשת התגרשו בחמש השנים הראשונות, לעומתם שיעור הגירושים בקרב הזוגות שהכירו בדרכים אחרות עומד על 7%

ליטל אשר דותן |העולם עכשיו | פורסם 04/06/13 20:44