NEXTER
NEXTER

האם נכון לחוקק חוקים המגבילים את כוחן של הרשתות החברתיות?

גרמניה מחייבת את פייסבוק להסיר תכנים מסיתים תוך 24 שעות, אוסטרליה מאיימת במאסר ממושך על שיתוף חומרים אלימים וסין חוסמת לחלוטין את כל הפלטפורמות. בדקנו באילו מדינות יש הגבלה או פיקוח על הרשתות החברתיות ומצאנו רשימה קצרה ומעט מאכזבת

דור גת | next | פורסם 03/12/19 09:33