מאגר ביוטרי (צילום: Dave Einsel, GettyImages IL)
הוראה גורפת לאנשי מודיעין, ביטחון וצה"ל: לא להיכנס למאגר הביומטרי | צילום: Dave Einsel, GettyImages IL

בגופי המודיעין קיימת הנחיה לעובדים שלא למסור טביעות אצבעות לפיילוט המאגר הביומטרי. מדובר בהוראה גורפת שהופצה בקרב כלל המשרתים בקרב גופים מודיעין ביטחוניים (שב"כ, מוסד) וגופים צה"ליים. העובדים והמשרתים בגופים אלה הונחו שלא להכניס את נתוניהם ואת טביעות האצבע שלהם לפיילוט המאגר הביומטרי שמיועד להנפקת תעודות זהות חכמות.

דובר צה"ל סירב להתייחס לידיעה או להסביר מדוע ניתנה ההנחיה הזו.

בשנה האחרונה מפעיל משרד הפנים את פיילוט המאגר הביומטרי, ומדרבן את אזרחי ישראל להירשם אליו ולמסור את טביעות האצבע שלהם. עם ההרשמה למאגר הביומטרי מקבל הנרשם תעודת זהות חכמה, שכוללת שבב ועליו פרטי טביעת האצבע, באופן שמאפשר לוודא את זהותו של נושא התעודה.

עוד NEXTER בפייסבוק, כל הזמן

הקמת המאגר הביומטרי מלווה בביקורת רבה מצד ארגונים שונים, גם על עצם הקמת המאגר שאוסף את פרטיהם האישיים והביולוגיים של האזרחים וחודר לפרטיותם, וגם עקב החשש לדליפת המאגר או פריצתו על ידי גורמים עוינים. משרד הפנים מקפיד לטעון שהמאגר מאובטח באופן נאות מפני דליפה. נזכיר כי מאגרים דומים ורגישים דלפו פעמים רבות, גם מגופים ישראליים וגם מגורמים זרים. בין היתר דלפו או נפרצו בשנים האחרונות מרשם האוכלוסין הישראלי, מסמכים רגישים של בנקים בינלאומיים גדולים ותוכניות פיתוח של מערכות נשק אמריקאיות מתוחכמות.

חשש שהמאגר ידלוף?

מדוע מונעת מערכת המודיעין מאנשיה להיכלל במאגר הביומטרי? מערכת הביטחון איננה מוסרת כל מידע בעניין. הערכה אפשרית אחת היא שבמערכת המודיעין הישראלית קיים חשש מפני פריצה, דליפה או גניבה של המאגר הביומטרי על ידי מדינות עוינות, ידידותיות או אפילו האקרים פרטיים. פריצה כזו עלולה להעניק לגורמים זרים גישה לטביעות האצבע של כלל אזרחי ישראל, ובהם עובדי וסוכני זרועות המודיעין. מניע היפותטי אחר הוא מניעת זליגה של טביעות האצבעות של סוכני מודיעין לידיהן של מדינות ידידותיות, בעקבות הסכמים עתידיים לשיתוף של מאגרים ביומטריים בין מדינות כאלה.

אם מדובר בחששות אלה או באחרים - נראה שהחששות של גופי המודיעין מפני המאגר הביומטרי עולים בקנה אחד עם חששותיהם של המתנגדים להקמת המאגר מטעמי פרטיות.