NEXTER
NEXTER

עיריות שמציעות שירות באינטרנט

חיפוש אחר טלפון של אגף החנייה בעירייה או הורדת טופס תשלום לארנונה, הן פעולות שרבים מאיתנו מעדיפים לעשות – באינטרנט. אלא שבדיקה שלנו בשיתוף חברת ריצ'קיד, מעלה שעשרות עיריות כלל לא מפעילות אתר, ואלה שעושות זאת – מספקות מידע חלקי ושירות לקוי

עמליה דואק | החדשות | פורסם 14/02/12 19:53