NEXTER
NEXTER

אתר הציג תמונת אנורקסית כדוגמה לדיאטה

נערה אמריקאית ששיתפה את הרשת בסיפור החלמתה הארוך מאנורקסיה נדהמה לגלות שהתמנות הוצגו כדוגמה חיובית לדיאטה: "אינני רוצה לשמש דוגמה למה שכמעט הרג אותי"

יאיר מור | NEXTER | פורסם 25/03/15 16:34