NEXTER
NEXTER

בית המשפט העליון קבע: למשטרה אין סמכות להורות על חסימת אתרים

בית המשפט העליון קיבל את עמדת איגוד האינטרנט הישראלי וקבע כי למשטרת ישראל אין סמכות להוציא צווים ולהורות לספקיות האינטרנט לחסום גישה לאתרים, כולל אתרי הימורים; רימון לוי, חבר בוועד המנהל של איגוד האינטרנט: "אנחנו מברכים על החלטת בית המשפט. על המשטרה לאכוף את החוק בצורה ישירה מול העבריין ולהמנע מכפייה על ספקי הגישה להיות ה'שריפים' של האינטרנט"

לילה אודינייב | NEXTER | פורסם 24/03/13 21:11