NEXTER
NEXTER

מלחמת עורכים בויקיפדיה: מתי הפך ברוס ג'נר לקייטלין ג'נר?

בוויקיפדיה שוברים את הראש בשאלות הקשורות ליחס לטרנסג'נדרים, כמו האם יש להתייחס גם לעברם בהתאם למינם הנוכחי - ולהשמיט, לדוגמה, את העובדה שקייטלין ג'נר התחרתה במקצה גברים

יאיר מור | NEXTER | פורסם 07/06/15 17:21