NEXTER
NEXTER

הכלב יכשכש בזנב ויצלם סלפי

אפוד חדש מבטיח לחבר את הכלב שלכם לאינטרנט, והוא יכול לצאת ולצלם את כל מה שנעשה סביבו, כדי לפנות אתכם לשחק בסמארטפון

NEXTER | NEXTER | פורסם 14/04/16 06:30