NEXTER
NEXTER

ידיים שבורות ופציעות בגב: האתגר שכובש את הרשת ומסכן ילדים

במסגרת האתגר צעירים צריכים לנסות לביים נפילה משולחן. במקרה של מוריה ותורי זה הסתיים בפציעה קשה, לאחר שנפלה לאחור עם כיסא

NEXTER | פורסם 26/11/19 14:26