NEXTER
NEXTER

הפיתוח הישראלי שימנע רצח אפרוחים

חברה ישראלית פיתחה מכונה שמזהה את עובר האפרוח עוד בתוך הביצה - וכך מאפשרת להימנע מהרג של האפרוחים לאחר בקיעתם

דרור גלוברמן | next | פורסם 01/02/18 12:27