NEXTER
NEXTER

תרם 100,000 דולר כדי לצפות בשיגור הישראלי לירח

שלו חוליו תרם את הסכום לפרויקט החללית הישראלית לירח כדי לקבל מושב במרכז הפיקוד בעת השיגור. מי שאין לו סכום כזה יכול לקבל "כרטיס טיסה" לירח ב-18 דולר

יאיר מור | NEXTER | פורסם 25/06/14 16:37