NEXTER
NEXTER

מנהיגות העתיד מצטלמות מחדש

התמונה של קהילת ההייטק עם אנגלה מרקל שבה היו רק גברים, היא תוצאה של גברים שבוחרים את אלה שדומים להם, אומרת חנה רדו. כמחאה, היא משתתפת בצילום אלטרנטיבי שבו יהיה ייצוג נאות יותר לנשים

next | פורסם 10/10/18 15:39