NEXTER
NEXTER

ההאקרים שיגנבו מידע מהמוח

מומחה אבטחה מזהיר ומדגים: הקסדות לקריאת גלי המוח לא מצפינות היטב את המידע, ואפשר לגנוב אותו או לזייף מידע שגוי, בשימוש בבתי חולים

NEXTER | NEXTER | פורסם 13/10/15 09:52