הסוף לשיחות שיווקיות בטלפון? החל מ-1 בינואר 2023 יכנסו לתוקף תקנות חדשות שמגבילות את היכולת של עסקים לפנות בפניות שיווקיות לצרכנים. איך זה יעבוד?

הרשות להגנת הצרכן תפעיל מאגר שיכלול מספרי טלפון של צרכנים שמעוניינים להגביל עוסקים מלפנות אליהם בהצעות שיווקיות בטלפון. עוסקים יידרשו לבחון, לא יותר מ-15 יום לפני שהם פונים לצרכן בטלפון בפניה שיווקית, האם מספר הטלפון של צרכן מופיע במאגר, אם כן – אסור יהיה לפנות לצרכן בהצעה שיווקית טלפונית.

מה הוביל לחקיקת התקנות?

הצורך בתקנות נבע מכך שבארץ התפתחה פרקטיקה של שיווק אגרסיבי דרך שיחות טלפון, במיוחד כלפי אזרחים ותיקים, עולים חדשים ואוכלוסיות מוחלשות. שיחות אלו הובילו לא אחת לעסקאות בשווי של מאות אלפי שקלים תוך, לא פעם, הטעיית הצרכן. התופעה התגברה בתוקפת הקורונה, כאשר במהלכה גברה הישנותם של מקרי העושק באמצעות שיחות הטלפון. לאור הקושי להוכיח התנהלות מטעה כלפי צרכנים, ומכאן גם הקושי לבצע אכיפה כנגדה, החליט המחוקק להטיל מגבלות על היכולת לבצע פניות שיווקיות בטלפון.

התקנות חלות על פנייה באמצעות שיחה למספר טלפון במטרה להתקשר בעסקה למכירת נכס או מתן שירות, כולל הצעות לקבלת נכס או שירות ללא תמורה, בהנחה או תוך מתן הטבה.

לצערנו התקנות אינן חלות על מסרונים או הודעות מידיות דומות כמו וואטסאפ. פניות באמצעים אלה מוסדרות בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (המכונה "חוק הספאם"), שמחייב בדרך כלל לקבל הסכמה מראש להעברת תוכן שיווקי במסרונים.

איך נרשמים למאגר?

התקנות קובעות שצרכן שירצה להיכלל במאגר יוכל לעשות זאת באמצעות חיוג למספר טלפון או באופן מקוון – בהתאם להנחיות שתפרסם הרשות להגנת הצרכן באתר האינטרנט שלה.

האם ישנם חריגים לאיסור להתקשר אל מספר טלפון שמופיע במאגר?

כן, ישנם מספר חריגים שבהם ניתן בכל זאת להתקשר לצרכן שמספרו מופיע במאגר - צרכן שמבקש שיחזרו אליו באמצעות שיחה; כאשר הפנייה נעשית כחלק מעסקה מתמשכת בין הצרכן לעוסק בתקופת העסקה ולגבי אותה העסקה; ובמקרה שבו הצרכן הסכים במפורש לפניה.  

מהן הסנקציות הצפויות למפרים?

פנייה לצרכנים בניגוד לחוק ולתקנות תחשוף עוסקים לעיצומים כספיים בהיקף של עשרות אלפי שקלים. עם זאת, בשונה מחוק הספאם, המאפשר הגשת תביעות לפיצויים ללא הוכחת נזק בגין מסרון שנשלח ללא הסכמה – לא קיימת הוראה דומה בקשר עם שיחות טלפון למספר שמופיע במאגר.

לסיכום:

הקמת המאגר והמגבלות החדשות צפויות להשפיע באופן דרמטי על החשיפה הנשקפת לחברות ועסקים בנוגע לביצוע פניות שיווקיות באמצעות הטלפון, ומחייבת אותם להיערך בהתאם כדי להימנע מפניה לצרכנים הכלולים במאגר. עם זאת, היעדר האפשרות להגשת תביעות באופן פרטי מעלה ספק באשר לאפקטיביות האכיפה של התקנות החדשות ומידת הציות של עסקים לקבוע בהן.

הכותבים הם עוה"ד אסף הראל ואביטל חייטוביץ, תחום סייבר והגנת הפרטיות במשרד גורניצקי