NEXTER
NEXTER

תוצאה מדאיגה: כמה פעמים הטרידו אישה במועדון לילה?

אישה יוצאת לבר, כמה פעמים יטרידו אותה ויגעו בה? לקחו שמלה, ציידו אותה בחיישני מגע ובדקו את כמות הנגיעות שנוגעים באישה - התוצאות מפחידות - ומי לא אוהב את הניסוי הזה?

ספיר לוי | next | פורסם 06/12/18 10:29