NEXTER
NEXTER

"אני רוצה שעון חכם כי אני אוהב דברים מיותרים"

עמית סלונים מאוד רצה שעון חכם, אז נתנו לו להסתובב במשך חודש עם שניים. האם החוויה ציננה את התלהבותו? "זה מיותר לחלוטין, אבל כיף. הלוואי והיה לי שעון כזה משלי". כן, יש "אבל" בהמשך המשפט

עמית סלונים | NEXTER | פורסם 03/03/15 07:23