NEXTER
NEXTER

האם משחקי מציאות מדומה עלולים להרוג?

בלוגר העוסק במשחקים טוען שהמסקנה העיקרית שלו מהדגמת משחק האימה הראשון למציאות מדומה היא שמשחקים כאלה עלולים להיות קטלניים

יאיר מור | NEXTER | פורסם 05/07/15 10:59