השפעות הקרינה של מכשירים אלחוטיים מודרניים הן נושא שנוי במחלוקת שכבר נבדק מכל זווית אפשרית - או כך לפחות חשבנו. חמש תלמידות תיכון מדנמרק הצליחו להוכיח על ידי ניסוי פשוט כמה מעט אנו יודעים על השפעות הקרינה עלינו ועל סביבתנו.

תלמידות תיכון מצאו קשר בין צמחים לנתבי אינטרנט
ההתיכוניסטיות שחשפו את סכנת הקרינה

התלמידות, הלומדות בכיתה ט' בבית הספר יאלרופ, יזמו את הניסוי כחלק משיעורי ביולוגיה לאחר שהבחינו כי הן מתקשות לישון בלילות ולהתרכז בימים וחשדו כי האשמה היא הקרינה מהטלפונים הסלולריים שלהן, המונחים סמוך אליהן. כדי לנסות לתרגם זאת לכלים הבסיסיים העומדים לרשותן של תלמידות תיכון, הן ערכו ניסוי בו נשתלו זרעי ראשד (צמח חרדלי) ב-12 צלחות שחולקו בין שני חדרים - אחד בו אין קרינה אלקטרו-מגנטית ואחד בו פועלים שני נתבי אינטרנט אלחוטי, הפולטים קרינה ברמה דומה לטלפון סלולרי אחד. כל שאר התנאים בשני החדרים היו זהים.

עוד NEXTER כל הזמן בעמוד הפייסבוק

לאחר 12 יום הן תיעדו את התוצאות - הזרעים שלא נחשפו לקרינה צמחו יפה, בעוד הצמחים שנחשפו לקרינה לא צמחו וחלקם אף "חלו" והפכו חומים ומעוותים.

הניסוי הפשוט עורר תגובות רבות בעולם המדעי, ומספר חוקרים הכריזו על כוונתם לחזור עליו במעבדות מתקדמות יותר, בין היתר בשוודיה, בריטניה ובלגיה. מורתן של החמש, קים הורסוואד, אמרה ל-Daily Dot כי היא יודעת שהניסוי לא מהווה מחקר מדעי אך הבטיחה כי ההקפדה על כל פרטיו מבטיחה שתוצאותיו אמינות.

מימין הזרעים שלא נחשפו לקרינה, ומשמאל, הזרעים שכן.