NEXTER
מגזין סוף השבוע

שלא נדע

מרשות השידור ועד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – זה הקרב שלא ידעתם שמעניין אתכם: הקרב על חופש המידע. מישהו מסתיר עכשיו את המידע שיכול לשפר גם את החיים שלכם

דרור גלוברמן | NEXTER | פורסם 07/01/16 08:34