NEXTER
NEXTER

הסוף להמתנה האינסופית במוקדים הטלפוניים?

ההמתנה במוקדי השירות הטלפוניים, במיוחד באלה של חברות התקשורת, הפכה לבלתי נסבלת - אנחנו הלקוחות נאלצים להמתין במשך דקות ארוכות, ולבסוף נותרים פעמים רבות ללא מענה. כעת מנסה משרד התקשורת לעשות סדר בנושא ומקדם חקיקה שתקבע כי המוקדים יחוייבו לענות לנו תוך שש דקות

איתם לחובר | החדשות | פורסם 17/08/14 21:28