הוט מובייל (צילום: חדשות 2)
המספר אינו קיים? | צילום: חדשות 2

מאות לקוחות הוט מובייל קיבלו בימים האחרונים פניות מהחברה, בבקשה לבחור לעצמם מספרים חדשים אליהם יועברו החל מנובמבר הקרוב. אם לא יעשו זאת, נאמר להם בשיחת טלפון, הם יועברו למספרים אקראיים שייבחרו עבורם על ידי החברה. ל-NEXTER נודע כי הסיבה לפנייה היא טעות של החברה, שהביאה לכך שקרוב לאלף לקוחות שהצטרפו לחברה קיבלו מספרים שהיו שמורים ללקוחות "מירס", עליה השתלטה הוט.

המספרים עליהם מדובר הם בקידומת 053, שניתנה לחברה עם זכייתה של קבוצת הוט במכרז למפעילות הסלולר החדשות ב-2011. החברה ומשרד התקשורת הסכימו בזמנו כי מספריהם של מנויי "מירס" בקידומת 057 יועברו בהמשך למספרים זהים בקידומת החדשה. כך, מנוי מירס בעל מספר כגון 057-1234567 יקבל את המספר 053-1234567 שיישמר עבורו. אך בשל טעות של הוט הוקצו כ-1,000 מהמספרים ה"שמורים" הללו ללקוחות חדשים.

בחודש פברואר השנה הכריז משרד התקשורת על לוח הזמנים לפינוי הקידומת 057: לפי התוכנית, ב-1 בדצמבר השנה יהיו מנויי מירס זמינים במספריהם תחת שתי הקידומות; בשלב השני, מ-1 במרץ 2015, תושמע למחייגים למספרים בקידומת הישנה של מירס הודעה לפיה המספר עבר לקידומת 053, שאחריה תועבר השיחה אוטומטית למספר המעודכן; בשלב השלישי, מ-1 ביוני 2015, תבוטל הפניית השיחות ומי שיחייג למספר 057 יקבל רק הודעה האומרת כי עליו לחייג את המספר מחדש בקידומת החדשה; ולבסוף, החל מ-1 בספטמבר 2015, חיוג למספר 057 ייתן את ההודעה המקובלת לשיחות למספרים שאינם קיימים.

עתה, לקוחות אליהם פונה החברה נענים כי החלפת המספרים נעשית "בגלל דרישה של משרד התקשורת", תוך השמטת העובדה שחוסר עמידתה של הוט בהתחייבויותיה היא שגרמה למהומה.

מחברת הוט מובייל נמסר בתגובה כי "בהתאם להוראות משרד התקשורת עד לסוף שנת 2014, נדרשת הוט מובייל להחליף את הקידומת 057, לאור הקצאת הקידומת 053 בהשקת הרשת החדשה והמתקדמת של החברה. בכוונתנו לבצע הוראה זו בתהליך מדורג ובשיתוף פעולה עם לקוחות החברה. ככל שקיימת טענה של לקוח ספציפי, אנא העבר את פרטי הלקוח ועניינו ייבדק". כמו כן, הוסיפה החברה, "מבין מאות אלפי המספרים שהקצתה החברה ארעו טעויות נקודתיות בהקצאה, המטופלות ברמה הפרטנית ובהסכמה עם הלקוחות".

ממשרד התקשורת נמסר בתגובה: "מדובר בבעיה שנוצרה בין חברת הוט מובייל ללקוחותיה. לאחר שחברת הוט מובייל הקצתה בטעות כ-1000 מספרים בקידומת 053, בניגוד להוראת המנהל, נאלצה חברת הוט מובייל לבקש מאותם לקוחות להם הקצתה את המספרים האמורים, לוותר על המספרים ולקבל מספרים אחרים, לטובת לקוחות עם מספרים דומים בקידומת 057, אשר אמורים לקבל מספרים אלו בסוף שנת 2014 בהתאם להוראות משרד התקשורת".