פ', תושב מרכז הארץ, עוסק לפרנסתו בהפצת עיתון שבועי בישוב גבעת זאב. לטענתו, לפני כשנה פנה לחברת בזק בינלאומי וביקש לסיים את המנוי לשירותי האינטרנט שלה. זמן קצר לאחר מכן, כשהבין את ההשלכות של העניין, פנה לחברה בבקשה לשחזר את תיבת הדואר האלקטרוני שלו ולנייד אותה למנוי המתנהל על שם אשתו, אשר הצטרפה כמנויה לחברה.

החברה פעלה לשחזר את תיבת הדואר האלקטרוני, אך נתקלה בקשיים טכניים. במהלך השבועיים שלאחר בקשתו, תיבת הדואר שלו פעלה במשך כחמישה ימים.

לטענת פ', מחיקת תיבת הדואר שלו לא הייתה מוצדקת, שכן עקב תקלה של החברה הוא לא יכול היה לשלוח או לקבל הודעות, וכי פנה פעמים רבות לנציגי החברה, שכן שיתוק הפעילות בתיבה פגע בעסקיו וגרם לו לנזקים כספיים רבים: הפסד לקוחות שפרסמו במקומון, פגיעה במוניטין שלו ואי יכולת לעמוד בזמני ההדפסה.

"פניתי עשרות פעמים שיטפלו בתקלה, אבל תיבת הדואר פעלה שעות בודדות ביום, וזה גרם לי נזק כספי עצום", טען פ'.

האיש הגיש תביעה נגד בזק בינלאומי לבית המשפט לתביעות קטנות בראשון לציון ודרש לקבל פיצוי של 27,000 שקל.

בזק בינלאומי הגישה כתב הגנה בו ביקשה לדחות את התביעה על הסף, בנימוק כי היא נעתרה לבקשתו להפסיק להיות מנוי של החברה, ומטבע הדברים ביטלה את תיבת הדואר שלו אצלה. לטענתה, היא פעלה לפנים משורת הדין כדי לשחזר את תיבת הדואר, אך נתקלה בקשיים טכניים והתובע סירב לשתף פעולה.

עוד טענה החברה, כי היא אינה אחראית להיעדר יכולת להשתמש בתיבת דואר זמנית, וכי האחריות רובצת לפתחו של פ', שביטל את השירות ולא פעל בהתאם להסכם ההתקשרות ביניהם. החברה ביקשה מבית המשפט להעניק לה חסינות על פי חוק התקשורת, שכן לא מדובר בעוולה או רשלנות חמורה והחברה אינה מחויבת לספק שירותים באופן רציף ללא הפרעות.

הרשם הבכיר יניב ירמיהו, שדן בתביעה, קיבל את תביעתו של פ' וקבע בפסק הדין כי הטענה של הנתבעת, לפיה הוא לא שיתף עמה פעולה ומנע את הטיפול בתקלה באופן מהיר, אינה נכונה ומוטב היה לולא הועלתה בכלל. הוא דחה את בקשת התובעת לקבל חסינות מפני התביעה מתוקף חוק התקשורת.

"התובע פנה מספר רב של פעמים לשם תיקון התקלה, והיה על הנתבעת לקיים את חובותיה כמתחייב ברישיון שהוענק לה... נוכח האמור, התובע הצליח להוכיח את רשלנות הנתבעת", הדגיש השופט.

יחד עם זאת הוא ציין כי פ' לא הוכיח את שיעור הנזק הכספי והפגיעה במוניטין שנגרמו לו, ולכן פסק לו פיצוי של 3,500 שקל בלבד ועוד 500 שקל הוצאות משפט.