לג'ון בול היתה בעיה: האינטרנט בביתו היה פשוט איטי. לא חשוב כמה פעמים הוא ביקש מספקית התקשורת שלו, וירג'ין מדיה, להגדיל לו את רוחב הפס, המהירות המשיכה להיות בלתי נסבלת - עד כדי געגועים לימי האינטרנט האיטי של פעם.

בשבת האחרונה ניסתה אשתו של בול, עורך האתר London Connections המתגורר בעיר וולטהאמסטואו הסמוכה ללונדון, להתלונן על המהירות פעם נוספת. אלא שאז היא שמעה את המוקדנית אומרת למישהו לידה "היא רק משחקת משחקים" בזמן שחשבה שהלקוחה על המתנה. כשסיפרה על כך לג'ון, הוא נשבר. ההחלטה התקבלה: מתנתקים.

40 דקות אחר כך הם היו שוב על הקו עם החברה, הפעם במטרה להתנתק. הם לא ידעו שהגיהנם שמחכה להם יתחרה בחוויית הגלישה האיומה שסבלו במשך חודשים. אבל למזלנו, ג'ון החליט לעדכן את כ-1,000 עוקביו בטוויטר בזמן אמת על השיחה ההיסטורית - ובזכות התיעוד בזמן אמת היא כנראה באמת הפכה להיסטורית.

"צופה באשתי מבטלת את המנוי שלנו בווירג'ין מדיה. אני חושב שלא ראיתי אותה כל כך שמחה מאז החתונה שלנו", הוא פתח את הדיווח באופטימיות.


מהר מאוד הצטננה ההתלהבות: "או וואו, עכשיו וירג'ין מדיה מנסים לומר שחתמנו על חוזה חדש כשהסכמנו להצעה שלהם להעלות לנו את המהירות כדי לנסות לתקן (את הבעיות בגלישה)" - בעיות שיתוארו בהמשך. אגב, כשאחד המגיבים שאל אם הוא דרש לשמוע את השיחה שבה שומעים הסכמה כזו, ענה בול כי הם מסרבים להשמיע לו אותה.

Oh WOW. @virginmedia now trying to say we signed up for a new contract. By accepting their suggestion they up the line speed to try and fix

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"נראה שהמנהל היחיד בווירג'ין מדיה לא יכול לדבר איתנו. הוא בפגישה. עד יום רביעי. פגישה ארוכה זאת".

Apparently the only manager at @virginmedia can't talk to us. He's in a meeting. Until Wednesday. Long meeting that.

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"הגברת בטלפון הסתכלה על הסטוריית השיחות (התלונות) שלנו בווירג'ין מדיה ומסכימה שהיינו צריכים להיות 'משוגעים' כדי לחתום על חוזה חדש".

Lady on the phone has looked at our call history at @virginmedia and agrees we would have been 'insane' to sign up for a new contract

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"היא לא מסוגלת להסביר למה (בכל זאת) עשינו את זה".

She is unable to explain why we would do that. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"160 ליש"ט! (800 שקל) עכשיו הם דורשים 160 ליש"ט!"

160 POUNDS! THEY'RE DEMANDING 160 POUNDS NOW @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"כנראה אין בבניין אף אחד שיכול לדבר איתנו. מי מנהל את המוקד הזה? וירג'ין מדיה, האם זה קומוניזם?"

Apparently there is LITERALLY no one in the building who can talk to us. Who is RUNNING this call centre? @virginmedia is it communism?

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"הם מודים שאינם יכולים לספק לנו את השירות שאנחנו משלמים עליו. אבל הם החליטו שיש לנו חוזה".

They are admitting that they can't provide the service we're paying for. But have decided we have a contract @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"הם מודים שלא הרווחנו כלום מהחתימה על החוזה הדימיוני שהיינו צריכים להיות 'מטורפים' כדי לחתום עליו".

They admit we gained NO BENEFIT from signing the imaginary contract we would have been 'insane' to sign @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"כמה נחמד. הם נתנו לנו 14 ימים בתעריף הישן בתחילת החוזה הדימיוני שלנו".

Oh that's nice. They gave us a 14 day 'cooling off' at the time on our imaginary contract. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"כנראה זו אשמתנו שלא קיבלנו מכתב על החוזה שלא חתמנו עליו".

Apparently it's our fault if we didn't receive a letter now about our imaginary contract we didn't sign up for. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"אבל תמורת 160 ליש"ט בלבד הם ישחררו אותנו ממנו. אלוהים אדירים, לפחות המאפיה סיפקה שירות כשהיא סחטה אנשים".

But for JUST £160 they'll release us from it. I mean JESUS at least the MAFIA provided a service when extorting @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"חחח כשאמרנו 'אני לא רוצה עוד חוזה' עשוי היה להתפרש כ'אני רוצה חוזה'".

HAHAHA us saying 'i don't want another contract' MIGHT have been taken as 'i want a contract' @virginmedia @MartinHoscik @ianvisits

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"הרי אמרנו את המילה 'חוזה'".

As we said the word 'contract' @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"כרגע הם מנסים להחליט אם המנהל 'עסוק מדי' או 'לא נמצא'".

They're currently trying to decide whether the manager is 'too busy' or 'not there' @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"מתי יוכל לחזור אלינו (המנהל)? 'אולי תוך שבוע'. לפרוטוקול, אף מנהל מעולם לא חזר אלינו".

When would we get a call back? 'maybe in a week?' (For the record. No manager has EVER called us back) @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"מן הסתם בגלל שגם המנהלים שלהם בווירג'ין מדיה ולכן היומנים שלהם לא מצליחים להסתנכרן?"

Presumably their managers are also on @virginmedia and thus their calendars don't sync?

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"חכו רגע! נראה שכרגע הופיע אחראי! זה כמו פוקימון גו במוקד".

OH HELL WAIT. APPARENTLY A SUPERVISOR JUST APPEARED! it's like call centre pokemon @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"האחראי אומר שהמכתב לא משנה, כי במייל שהם שלחו לנו מופיע חוזה חדש. לא נכון". לציוץ הזה צורפה תמונה של מייל שבו מוצהר כי מידע על חוזה חדש אם יש כזה יישלח במייל נפרד - ואין מייל נפרד.

Supervisor says letter doesn't matter as they emailed and it says new contract in email. it doesn't. @virginmedia pic.twitter.com/7mJuMU6eW0

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"עכשיו הוא משנה גרסה. אומר שהמייל לא משנה. דורש 160 ליש"ט".

Now he's changing his story. Says that the email doesn't matter. Demands £160 @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"שוב: הם האשימו אותנו הבוקר בזה שאנחנו 'משחקים משחקים', מה שגרם לנו להישבר (ולדרוש להתנתק)".

Again: They LITERALLY accused us of 'playing the game' with them this morning. Which led to us finally cracking @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"האחראי אומר שאין לו יותר כוח מלשאר הצוות. אז מה הופך אותו לאחראי?"

Supervisor saying he has no powers beyond other staff. What makes him a supervisor then? @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"באופן אירוני השיחה הזו היא הארוכה ביותר בלי ניתוקים שהיתה לנו בווירג'ין מדיה".

Ironically this phone called is perhaps the LONGEST we've been stabily connected to @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

לא עברה דקה ו... "אופס. אנחנו שוב בהמתנה! הם שמו אותנו שוב על מוזיקת ההמתנה הנוראית".

Oooop. we're back on hold again! They've put us back on the rubbish hold music. #petty @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

ואם יש למישהו ספק מה נקרא בבריטניה מוזיקת המתנה נוראית: "עלינו עליכם וירג'ין מדיה. אתם יכולים לנגן לנו כמה (ג'סטין) ביבר שבא לכם. אנחנו לא ננתק".

We're onto you @virginmedia. You can play as much Bieber as you want at us. we're still not hanging up.

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"האחראי אמר שמישהו יחזור אלינו בשתיים והבטיח מייל אישור. למעשה הוא רק החזיר אותנו לגברת המקורית".

Supervisor said someone would call 2pm and promised confirmation email. But actually just transfered us back to original lady @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"בעצם, האחראי זרק את השיחה חזרה עליה. אנחנו מתנצלים בפניה. גברת מסכנה".

Basically the supervisor just bottled the call and dumped us back on her. We're apologising to her. poor lady. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"ברצינות. האחראי פשוט החזיר אותנו לגברת מהמוקד. וירג'ין, אתם יכולים להיות חארות איתנו, אבל לא עם העובדים שלכם".

Seriously. The supervisor just utterly dumped us back on the call centre lady. Be shit to us @virginmedia but not to your staff

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"עכשיו יש מנהלים בקומה. אבל אסור לה לדבר איתם. רק עם המנהל שלה".

There are managers on the floor now. but she is not allowed to speak to them. only her manager. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

אחד המגיבים הציע: "כשמוקדים עושים לי את זה אני שואל 'אם האדם שלידך היה מת עכשיו, למי היית מתקשר/ת? תעבירי אותי אליהם'" ובול מיהר לענות: "אנחנו מנסים את זה ממש עכשיו".

WE'RE LITERALLY TRYING THIS RIGHT NOW @virginmedia https://t.co/URsMHgciTE

— John Bull (@garius) August 20, 2016

אבל זה לא עבד: "מסתבר שהאדם לידה די צעיר. אנחנו מציינים שיש הרבה דרכים למות צעירים".

Apparently the person next to her is quite young. We're pointing out there are lots of health risks to young people. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"כאילו, כל מה שאנחנו רוצים זה מייל שמאשר מתי הם יחזרו אלינו ואז ננתק".

Like LITERALLY all we want is an email confirming WHEN they'll call and then we'll hang up. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"התקדמנו לשיחה דימיונית תוך 48 שעות על החוזה הדימיוני".

We've moved to 48hrs for our imaginary callback about our imaginary contract! @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"'יש לנו הרבה שיחות דחופות על ביטולים'. חחח זו הסיבה שהם מסרבים להתחייב מתי הם יתקשרו אלינו".

 

'we have a lot of high-priority calls about cancellations' HAHAHA that's why they're refusing to confirm when they'll call @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"אנחנו מבקשים ממנה לשאול את המנהל שעומד מולה מתי הוא יחזור אלינו. היא לא מוכנה".

We're asking her to ask the Manager she can LITERALLY SEE when he will call us back. She won't. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"חכו, הוא היה חייב לרוץ לעוד פגישה! לווירג'ין יש ממש הרבה פגישות יחסית ליום שבת".

OH WAIT HE'S HAD TO RUN INTO ANOTHER MEETING. @virginmedia have shitloads of meetings on a Saturday.

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"לא, רגע, נראה שיש עוד אחד שעדיין נמצא. אבל איתו אסור לה לדבר".

No wait. Apparently there is one still on the floor. But she's not allowed to speak to that one. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

ב-11:45, אחרי יותר משעה, זה נגמר זמנית: "הם ניתקו לנו! הם ניתקו לנו!"

THEY HUNG UP ON US. THEY HUNG UP ON US. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

אך מייד לאחר מכן המשיך בול לעדכן: "ספל קפה מהיר ונתקשר שוב. לנתק לנו אחרי 1:19 שעות זה ניסיון יפה. אבל אנחנו לא נוותר".

 

a quick cup of coffee then we're calling back. Hanging up on us after 1hr19 is a nice try. but we're not giving up @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"כל מה שאנחנו רוצים הוא לבטל חוזה דימיוני. אחרי ששיקרו לנו והאשימו אותנו במשחקים".

LITERALLY all we want to do is cancel an imaginary contract. After being lied to and accused of 'playing games' @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

כאן הוא החליט לנצל את הקהל שהתחיל להצטבר מכל הריטוויטים והלייקים שקיבלו הציוצים הקודמים: "בבקשה אנשים, תשתפו את זה כי נראה לי שרק ככה יהיה איכפת להם".

Please people, do retweet these as i think that's literally the only way they're going to give a shit. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"ואנחנו באמת לא רוצים שהאנשים הנחמדים בחזית המוקד ייאלצו לסבול אותנו כל היום".

Plus we really don't want the nice people on frontline phones having to put up with us all day. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

בחצות היום בדיוק, עם צלצולי הביג-בן בעיר הגדולה, עדכן בול: "כוס מיץ מוכנה לסיבוב שני. חשוב לא להתייבש באמצע שיחה".

Glass of juice ready for round 2. Important to stay hydrated when calling @virginmedia pic.twitter.com/k2U07AY3RF

— John Bull (@garius) August 20, 2016

תוך כדי המתנה על הקו ובחירה ב-1 לשירות כזה או 5 למוקדן אחר, נתן בול תקציר של הסיפור, ואז התחיל לפרט את הפלייליסט של מוזיקת ההמתנה במוקד: קודם אולי מארס ("אוי אולי, אל תיתן לווירג'ין לנצל אותך לזמן ההמתנה של לקוחות מתלוננים. תשאיר אותם עם ביבר"), ואז ג'סטין ביבר ("הביבר חזר. הם יודעים שזה אנחנו") ואחריו דייויד גואטה, מה שגרר את הציוץ: "אולי הם צריכים לבזבז פחות על רשיונות מוזיקה ו(לנצל את הכסף כדי)לשכור עוד מנהלים".

David Guetta now. Maybe they should spend less on music licensing and hire some more managers @virginmedia #schroedingersmanagers

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"הגענו למוקדנית בשם אלי! היא מסתכלת על ההערות מהשיחות הקודמות שלנו. ממתין לשמוע אותה צורחת".

We're through to Ally! She's looking at our call notes. we're waiting for her existential scream. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"אני מקווה שהיא כבר אכלה ארוחת צהריים".

Hope she's had lunch already. #prayforally @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"'המנהלים פה כדי לנהל אותנו, לא את הלקוחות'. לפחות אלי כנה. אנחנו מחבבים את אלי".

'Managers are here to manage us. Not the customers.' At least Ally is honest. We like Ally @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"עכשיו הם מציעים לשלוח לנו חוזה חדש!"

They're now OFFERING to send us a NEW contract!!!! @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"עכשיו הם אומרים שחוקית הם לא יכולים לשחרר אותנו מהחוזה הדימיוני".

Now they're saying they're LEGALLY not allowed to let us out of the imaginary contract. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"ועכשיו הם מנסים להסיט את זה לתלונה טכנית ולהעביר אותנו לתמיכה".

They're now trying to change this into a debate about the service and push us on to tech support @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"אנחנו רוצים לבטל! תפסיקו לנסות לגרום לנו לא לבטל!"

WE WANT TO CANCEL. STOP TRYING TO MAKE US NOT CANCEL @virginmedia.

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"עכשיו הם אומרים לנו שישלחו לנו ראוטר חדש וזה לא ייחשב כחידוש חוזה. אנחנו רוצים לבטל!"

They're now telling us they're sending us a new superhub and this won't count as a contract renewal WE WANT TO CANCEL @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"אלי אומרת שזה לא התפקיד שלה לבטל חוזים. את בקו הביטולים למען השם!"

Ally says it's not her job to cancel contracts. YOU'RE THE CANCELLATION LINE FFS. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"עכשיו אשתי באמת משחקת פוקימון בזמן שווירגי'ן מדיה שוב שמו אותנו בהמתנה כדי שיוכלו לשחק פויקון במוקד".

Mrs Bull is now playing real pokemon whilst @virginmedia have us on hold so they can play callcentre pokemon #meta

— John Bull (@garius) August 20, 2016

אחרי ההמתנה הבטיחו לזוג לפתוח בשמם תלונה, אבל הם הבהירו שהם לא מוכנים, כי אז החברה תוכל לטעון שהם הודו שהחוזה שעליו הם מתלוננים קיים. אלי הבטיחה להם שיחה חוזרת ממנהל תוך שבועיים, טענה שמי שהבטיח תוך יומיים לא היה צריך לעשות את זה כי הם לא יכולים להתחייב וסירבה לענות על השאלה למה אם כך הם צריכים להאמין להתחייבות שלה דווקא. בול הבהיר לעוקבים פעם נוספת שכל מה שהוא מבקש מווירג'ין מדיה הוא התחייבות כתובה לזמן בו יקבל שיחה ממנהל שינתק אותו - "אבל, כמו החוזה שלנו, המנהלים בווירג'ין מדיה לא קיימים".  המוקדנית איימה לנתק, וברקע נשמע הבוס שלה לוחש: "תנתקי, תנתקי".

ולאחר יותר משעה על הקו - הפתעה: ניתוק.

את הניסיון השלישי כבר עשו על כוס תה, וכש"גברת בול" מנווטת בין התפריטים בעל-פה, בלי לחכות לקריינית שאומרת על איזו ספרה ללחוץ. תוך כדי ההמתנה ענה נציג החברה בטוויטר שהוא בטוח שהם יצליחו לסדר הכל, מה שגרר את התגובה: "חחח. אתם כל הזמן מנתקים לנו!"

HAHAHAHAHAHAHAHA. YOU KEEP TERMINATING THE CALLS. @virginmedia https://t.co/ui7AAJ3jy1

— John Bull (@garius) August 20, 2016

הפעם, מוקדנית בשם קלייר הבטיחה שיחה חוזרת מהמנהל שלה לניתוק עוד היום - אלא שהיא לא הצליחה להזין את זה למערכת, כי אלי כבר הזינה שהבטיחה להם שיחה עוד 10 ימים. לבסוף, לאחר עשרות דקות המתנה, הצליחה קלייר להביא לניתוק החשבון של הזוג תוך 30 יום לאחר שתפסה את המנהל שלה בדרכו החוצה וגרמה לו לחתום על טופס ניתוק.

"קלייר עשתה את זה! קלייר ביטלה את החוזה שלנו! אנחנו חופשיייייייםםםםם! ניצחנו!"

CLARE DID IT. CLARE CANCELLED OUR CONTRACT. WE'RE FREEEEEEEEEEEEEE! WE WON! @virginmedia pic.twitter.com/MbkjxpECDE

— John Bull (@garius) August 20, 2016

"אנחנו לא מאמינים. מרגישים כאילו זכינו במדליית זהב אולימפית. אנחנו הולכים לפאב לחגוג".

Can't believe it. Feel like we've won an Olympic gold. We're going to the pub to celebrate. @virginmedia

— John Bull (@garius) August 20, 2016

ולמי שחשב שהוא לא רציני, מאוחר יותר העלה בול את התמונה הבאה:

Fin. #yayclare #goodbyevirgin @virginmedia pic.twitter.com/1YV35CDvgG

— John Bull (@garius) August 20, 2016