חברת HOT תחויב להגיע לכל יישוב ויישוב במדינה. משרד התקשורת יפרסם היום החלטה בנושא של שר התקשורת, גלעד ארדן - לאחר שזה אימץ דו"ח של ועדה מיוחדת לתחום התשתיות הקוויות בישראל, שעסקה בחובת הפרישה האוניברסלית. "כל אזרחי המדינה, ללא קשר למקום מגוריהם, זכאים ליהנות משירותי תקשורת מפותחים ומתקדמים", מסר ארדן. "נשמור על התחרות בכל מקום, גם בפריפריה ובאזורים מרוחקים".

_OBJ

בהודעה לתקשורת חושף משרד התקשורת את ממצאי הוועדה, שהוקמה כבר ב-2011 על ידי השר הקודם, משה כחלון, ומדצמבר 2013 עמד בראשה מנכ"ל המשרד, אבי ברגר. לצדו מונו לוועדה סמנכ"ל במשרד, שני נציגי ציבור ונציגה של ארגון צרכני.

"לפי המידע וההערכות שנמסרו לוועדה המיוחדת שמינה שר התקשורת לבחינת הנושא, ל-HOT טלקום אין פרישת תשתיות באזורים רבים בארץ, ועל כן היא אינה יכולה לספק שירותי תקשורת לכ-390 אלף משקי בית ברחבי המדינה", נכתב בהודעה. "זאת, אל מול תשתיות חברת בזק, שאינן פרושות ואינן מאפשרות מתן שירותי תקשורת לכ-2,400 משקי בית בארץ בלבד".

עוד נמסר כי "הבקשות (לקבלת פטור מפרישת תשתית באזורים מסוימים) של החברות נבדלות זו מזו בצורה מהותית. בעוד בזק פרושה כמעט בכל רחבי המדינה, ומרבית בקשותיה פרטניות ונוגעות למספר מצומצם של לקוחות (לקוח בודד או לקוחות בודדים במספר מבנים מצומצם) - הבקשות של HOT מתייחסות ליישובים שלמים. זאת, מכיוון ש-HOT טלקום אינה פרושה ביישובים רבים ברחבי המדינה. כיום, אין מניעה הנדסית ממשית לקיום חובת האוניברסליות, ולכן עמדת השר ארדן היא שככלל אין מקום לאשר הקלות ופטורים במתן שירותי תקשורת".

הפריפריה לא 
נהנית מתחרות

מיום הקמתה חלה על HOT חובת שירות אוניברסלי, כלומר אספקת שירות לכל יישוב במדינה. החובה חלה עליה מכוח התקנות ברישיון שקיבלה. אלא ש-HOT חמקה לאורך השנים מפרישת תשתיותיה ביישובים רבים - לפחות 234, על פי נתוני משרד התקשורת. HOT נמנעה מלהגיע ליישובים קטנים יחסית, כמו יישובי הערבה התיכונה, יישובים לא יהודיים כמו רהט ועיר הכרמל, וכן לערים ושכונות חרדיות, כמו למשל בני ברק, אלעד ושכונות שלמות בירושלים, בבית שמש ובפתח תקוה. אותם יישובים, שרובם נמנים על פריפריה חברתית או גיאוגרפית, לא נהנים מכל תחרות בענף הקווי - ונאלצים לרכוש שירותים יקרים יותר של בזק בתחום האינטרנט ו-yes בטלוויזיה, ללא כל יכולת מיקוח.

בעבר נמנעה HOT מפרישה מלאה, למרות החובה המפורשת, בטענה כי לא הוקמה "ועדת חריגים", שתאפשר לה להגיש בקשות לפטורים ספציפיים. הוועדה הוקמה אמנם בתקופת כחלון, אך היא התנהלה בעצלתיים. מי שהאיץ את עבודתה הוא שר התקשורת ארדן. ועדת החריגים אמורה היתה לטפל בבקשות לגבי מקרים יוצאי דופן, כמו חוות בודדים, אך HOT רכבה על הפרוצדורה - ונמנעה מפרישה ליישובים שלמים בישראל.

על פי הדו"ח, בפני ועדת החריגים עמדו חמישה שיקולים: טובת הציבור, התחרות בתחום הקווי, שיקולים כלכליים של עלות-תועלת, שיקולים ביטחוניים וכן שיקול הנדסי - אם קיימת מניעה טכנית לפרישה בנקודה מסוימת. לגבי הנקודה האחרונה מצאה הוועדה כי כיום אין שום מניעה הנדסית ממשית מקיום חובת האוניברסליות, אלא במקרה שבניית היישוב טרם הסתיימה או טרם התקבלו היתרים סטטוטוריים.

לאורך השנים טענה HOT כי ביישובים מסוימים כלל לא רוצים שירות מהחברה ואף מתנגדים לפרישה שלה. משרד התקשורת משיב לטענה זו, ומוסר כי היא תצטרך להיתמך על ידי פנייה בכתב של המהנדס הראשי של הרשות, מסמך מטעם הצבא, המשטרה או השב"כ - וכן הוכחה כי חברת HOT אכן "עשתה כל שבאפשרותה כדי לקיים את החובה".

הטיעון הכלכלי - 
לא רלוונטי

אחד הטיעונים המרכזיים של HOT להימנעות מפרישה מלאה בישראל היה כי אין כדאיות כלכלית להגיע ליישובים מסוימים. HOT אף שכרה את שירותיה של חברת הייעוץ הכלכלי TASC, שהכינה סקירה בנושא.

הוועדה דחתה קטגורית את הטיעון. לפי הדו"ח, "הוועדה ממליצה כי בין היתר, מטעמים של שיקולי התחרות וטובת הציבור, אין מקום לדחות או להגביל מתן שירותי תקשורת לאזור כלשהו בארץ משיקולי עלות-תועלת. אשר על כן, שיקול עלות-תועלת יובא בחשבון רק לגבי בקשה פרטנית בלבד". "אזור" הוגדר בתור כל יישוב, שכונה, הרחבה וכדומה, שבו יותר מחמישה משקי בית.

הוועדה מסבירה כי ביישובים מסוימים החזר ההשקעה על הפרישה אכן יארך שנים רבות, "אך מנגד קיימים מקרים אחרים, רבים יותר ובעלי משקל רב יותר, שבהם החזר ההשקעה ישתרע על פני תקופה קצרה יותר באופן משמעותי, כמו למשל בערים המאופיינות בבנייה רוויה ובצפיפות גבוהה של אוכלוסייה". לגבי יישובים קטנים במיוחד נקבע כי אם עלות ההשקעה בפרישה היא עד 30 אלף שקל, חלה חובת פרישה, כי ממילא הסכום אינו משמעותי לחברות; וכן אם החזר ההשקעה מהפרישה יארך עד 20 שנה.

בעבר טענה HOT כי החלה של פרישה אוניברסלית תוביל לתוצאות חמורות מבחינתה. במסגרת דיון בנושא שנערך בוועדת הכלכלה ב-2010 העריכה מיכל פליישר, מנהלת תחום הרגולציה ב-HOT, כי היקף ההוצאה הנדרש מהחברה כדי לעמוד בחובת הפרישה האוניברסלית נאמד על ידיה בכמיליארד שקל. לדבריה אז, "HOT נמצאת ב-92% מהבתים בישראל. פרישה נוספת לכל המקומות החריגים תעלה לנו בקירוב מיליארד שקל. מי שמכיר את המספרים של HOT יודע שאין לקבוצה יכולת לעמוד בהשקעה כזאת. זו השקעה שגובלת בחוסר כדאיות כלכלית משווע, ותגרום לזה ש-HOT לא תוכל להשקיע ברשת שלה. היא יכולה להגיע גם לקריסה כלכלית".

בדו"ח הוועדה סותרים את איום "הקריסה הכלכלית" של HOT. "הובא לידיעת הוועדה כי HOT טלקום אומדת את ההשקעה הנדרשת ממנה לשם השלמת חובת הפרישה באזורים שבהם היא אינה פרושה בסכום של בין 800 מיליון שקל ועד מיליארד שקל", נכתב בדו"ח. באותה נשימה מוסרת הוועדה כי נראה שאין ל-HOT בעיה כלכלית להשלים את הפרישה: "מן הסקירה עולה כי לקבוצת HOT רווח נקי בממוצע של כ-230 מיליון שקל בשנה, רווח תפעולי בממוצע של כ-500 מיליון שקל בשנה, תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בממוצע של כ-1.075 מיליארד שקל בשנה, והשקעות ברכוש קבוע של כ-670 מיליון בשנה בממוצע".

לגבי היישובים היהודיים בשטחים הכבושים ביהודה ושומרון, הדבר לא היה בסמכות הוועדה - מכיוון שהם אינם בשטח השיפוט של מדינת ישראל. הוועדה העבירה את ההחלטה למינהל האזרחי. "נציין כי הסמכות לאכיפת חובת השירות האוניברסלי ביהודה ושומרון נתונה בידי המנהל האזרחי, אך השיקולים והקריטריונים המנחים שאותם גיבשה הוועדה ומפורטים בדו"ח זה יכולים לשמש כשיקולים מנחים גם באזור יהודה ושומרון", נכתב בדו"ח.

משאירים פתח להתחמקות

הסוגיה המעניינת ביותר בנוגע לדו"ח היא הביצוע והאכיפה. פיקוח, אכיפה וענישה אינם הצדדים החזקים של משרד התקשורת לאורך השנים, וחברות התקשורת מנצלות זאת לטובתן. על פי הוועדה, נקבע כי היישום בפועל של הפרישה אמור להיעשות תוך 12 חודשים ממתן ההודעה. נקבע עוד כי אגף הפיקוח יערוך בקרה אודות היישום בפועל של חובת האוניברסליות. אלא שלא ברורים כלי הענישה שנלווים לתקנות.

לפי הדו"ח, "הוועדה ממליצה כי לוחות הזמנים ליישום חובת הפרישה וחובת האוניברסליות ייקבעו על ידי השר, בשים לב לחשיבות הרבה שרואה הוועדה בקיומה של חובת האוניברסליות לרווחת כלל הציבור ובפרק זמן קצר ככל הניתן. הוועדה מציעה כי לאור השינויים הטכנולוגיים והרגולטוריים האפשריים, ייבחן מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, קצב יישום חובת הפרישה על ידי HOT טלקום, ובמידת הצורך תעודכן תוכנית הפרישה ומועדי יישומה". הדבר משאיר בכל זאת פתח להתחמקות מצד HOT, בין אם בקדנציה הנוכחית או במידה שייכנס שר סלחן יותר למשרד בעתיד.

HOT, מצדה, טוענת בתגובה לפרסום כי היא עומדת בחובות הפרישה שלה. החברה מסרה כי "HOT מכירה וממלאת אחר חובת הפרישה האוניברסלית ומספקת את שירותיה ברוב מוחלט של המדינה. מרבית האזורים הלא מרושתים הם כתוצאה מהתנגדות של התושבים והרשויות לפרישה, או לחלופין חוסר ביקוש לשירותי החברה. מעבר לכך, נלמד את ההחלטה לאחר שנקבל אותה".

לכתבה המקורית ב-TheMarker

עוד ב-TheMarker:
>> הטלוויזיה והאינטרנט ניצחו: צעירים אמריקאים קוראים פחות מ-10 דקות ביום
>> מוזילה מפתחת מנגנון תגובות חדש לאתרי העיתונים