NEXTER
NEXTER

בעתיד תוכלו להפעיל את המחשב במבט בלבד

מיקרוסופט החלה להוסיף לווינדוס יכולת לעקוב אחרי העיניים שלנו ולאפשר הזזה של סמן העכבר והקלדה בשיטה זו. הטכנולוגיה מיועדת בעיקר לעזור לבעלי מוגבלויות

יאיר מור | NEXTER | פורסם 03/08/17 09:58