NEXTER
NEXTER

שילובים של מזל ושכל: ארבעה מינים של משחקים לסוכה

כזו שדורשת גם חישוב מהיר וגםטיפת מזל, אחת שדורשת רק לחשוב קדימה, אחרת שבה המזל יספיק לכם וזו שתנסה לייאש, להפחיד ולמכר אתכם בו זמנית: משחקים ישראלים מומלצים

יאיר מור | NEXTER | פורסם 08/10/14 14:02