NEXTER
NEXTER

הסתרת הודעות בוואטסאפ תפגע בזוגיות?

הפי'צר החדש של אפליקציית המסרים יאפשר לנעול את הגישה לאפליקציה באמצעות טביעת אצבע. איך זה יכול להשפיע על הזוגיות, והאם מדובר בבקשה לגיטימית לפרטיות שלנו?

next | פורסם 16/01/19 15:15