NEXTER
NEXTER

זהירות, קומבינה: האפליקציות הישראליות שמנצלות אתכם

מפתח ישראלי מפתה משתמשים להוריד אפליקציות היכרויות שאינן מכילות דבר פרט לפרסומות. המפרסמים חלוקים בשאלה האם הדבר לגיטימי, אבל התנהגותו של המפתח מגלה כי הוא עצמו מודע לבעייתיות

יאיר מור | NEXTER | פורסם 08/12/14 16:23